Invitasjon til anskaffelsesdagen 2018

15. mars 2018 er vi igjen klare for den årlige Anskaffelsesdagen. De fagområdene vi legger stor vekt på i år er forhandlinger, kontraktsoppfølging og kategoristyring. I tillegg vil vi få en spennende gjennomgang av temaet anskaffelser til Forsvaret, Kofas funksjon og rolle som tvisteløsningsorgan samt DIFI - "Status i kongeriket". 

Konferansen retter seg mot innkjøpere og tilbudsgivere innen både offentlig og privat sektor. Privat sektor står for en stor andel av de innkjøp som foretas. Selv om private aktører ikke er bundet av anskaffelsesregelverket vil det ofte være likhetstrekk for prosedyrer og formål som må hensyntas. Programmet i år vil gjenspeile den gjensidige læring av hverandre som privat og offentlig sektor kan dra nytte av.

Temaer som omhandles er bl.a.:

• Innkjøp til Forsvaret
• Kategoristyring
• Forhandlinger i privatrettslige innkjøp vs forhandlinger i offentlige innkjøp
• Kontraktsoppfølgning

Pris: 2 500,-

Bindende påmelding innen 10 februar 2018.

Påmelding gjøres her 

Sted: 
Hotell Scandic Ørnen, 
Lars Hillesgate 18

Tid:
Konferanse, 09:30 - 1600
Tapas, 16:00 - 19:00

Foredragsholdere:
Anneline Vingsgård
Kofa, sekreteriatsleder 

Bjørn Erik Linde
Nima, styreleder

Dag Strømsnes
DIFI, avdelingsdirektør for anskaffelser 

Espen Herland, 
Inventura, Seniormanager

Erlend Bygnes
Veidekke Bergen, distriktsleder

Thomas Lynum
Forsvarsmateriell, Kommandørkaptein

Harald Alfsen
Inventura, Partner

Jannicke Daae Tønjum
Divisjonsdirektøt Sykehusinnkjøp HF

Nicholas Sayer
Rolls.Royce Marine, Konsernadvokat

Trine Lise Fromreide
Simonsen Vogt Wiig AS, Partner

Ved spørsmål om arrangementet, ta kontakt med:

Trine Lise Fromreide, Simonsen Vogt Wiig, M: 989 04 837 / tlf@svw.no
Harald Alfsen, Inventura, M: 982 69 130 / harald.alfsen@inventura.no
Bjørn Erik Linde, NIMA, M: 997 16 683 / bjorn.erik.linde@skyss.no