Evaluering av tilbud gjennom prissetting av kvalitet

Steder Scandic Flesland Airport

Tidspunkt 14.06.2018 kl. 08.30

Tema Evaluering av tilbud

Pris 500 kr

Hvilken metode du bruker for å evaluere tilbud kan avgjøre hvem som vinner konkurransen. Er du sikker på at metoden du bruker er den beste?

Anders Lunander er en av Nordens fremste eksperter på evalueringsmodeller i offentlige anskaffelser. Han er dosent i nasjonaløkonomi ved Ørebro universitet og har forsket på evalueringsmodeller på oppdrag fra svenske konkurransemyndigheter. På dette seminaret presenterer han metoder for evaluering av tilbud gjennom prissetting av kvalitet.

Vilde Teigen er jurist i Inventura og vil gi en oppdatering om de juridiske rammene for evaluering av tilbud i offentlige anskaffelser og presentere KOFAs nyeste praksis.

Seminaret starter kl. 09.00 (registrering og kaffe fra kl. 08.30) og avsluttes kl. 12.00. Påmelding via deltager.no.