Endring

Endring kan beskrives som en forandring. En tilstand går over fra en til en annen. Vi mennesker er ikke alltid like glad for endringer. Vi synes ofte at alt var så mye bedre før. Imidlertid er samfunnet i en stadig utvikling og behovet for menneskets evne til å tilpasse seg blir stadig større.