Advokater i dobbeltrolle

Tema Inventura i media

Emne Avisartikler

Advokater blir ofte bedt om å sitte i styret i bedrifter. Man kan lure på hvorfor. Advokater skal gi juridiske råd til klientene sine. Et styre skal ikke gi juridiske råd, tvert imot skal styret vurdere kritisk hvilke juridiske råd bedriften har fått fra sin advokatforbindelse.

Når bedriftens advokat er den samme som sitter i styret, blir det fort usunn sammenblanding av roller.

Om advokaten uttaler seg som bedriftens advokat eller som styremedlem har betydning for flere forhold, blant annet om han er dekket av en forsikring. I dag er det slik at mange advokater som stiller til valg i styret i en bedrift, nærmest stiller som betingelse at de også får advokatoppdragene.

Advokatforeningen aksepterer merkelig nok at advokater sitter i styret i samme bedrift som de gir advokatråd. Selskapsrettslovgivningen begrenser dessverre heller ikke denne muligheten. Men det er ikke spesielt tillitvekkende når «styreadvokaten» skal kontrollere de råd «bedriftsadvokaten» har gitt, og dette er samme person.

”Advokatforeningen aksepterer merkelig nok at advokater sitter i styret i bedriften de gir advokatråd."

Advokatlovutvalget la 19. mars frem sitt forslag til en egen advokatlov.

Utvalget har sett det så problematisk at samme person både er advokat og styremedlem, at de har valgt å ikke akseptere dette.

Imidlertid har de akseptert at bedriften kan bruke samme advokatfirma, bare en advokat sitter i styret i bedriften, og en annen advokat er bedriftens advokatforbindelse.

Utvalget har ikke tatt inn over seg grunnleggende prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Det grunnleggende element her er troverdig rollefordeling. Det kreves en egen avstand til klienten for å opptre som advokat. Vi ønsker ikke advokater som tar hensyn til andre ting enn juridiske råd.

”Vi ønsker ikke advokater som tar hensyn til annet enn juridiske råd."

Et advokatfirma kan selvsagt hevde at de har «vanntette skott» mellom advokaten som representerer bedriften og advokaten - i samme advokatfirma - som sitter i styret. Dette er ikke troverdig over tid.

Partnere i advokatfirmaer deler samme lommebok når overskuddet skal fordeles. Det i seg selv er tilstrekkelig begrunnelse til at advokater i samme advokatfirma ikke burde kunne opptre både som bedrifters advokat samtidig som en annen advokat i samme advokatfirma sitter i bedriftens styre.

Advokatfirmaer må forberede seg på at kundene stiller større krav til dem enn advokatlovutvalget gjør. Vi veileder kjøpere av advokattjenester. Og kjøpere av advokattjenester vil neppe være interessert i at advokatfirmaet blander rollene.

Justis- og beredskapsdepartementet bør gå en ekstra runde på om advokatens dobbeltrolle er i tråd med krav til uavhengighet.

Denne artikkelen sto første gang på trykk i BT 31.03.2015 og finnes her: http://www.bt.no/meninger/debatt/Advokater-i-dobbeltrolle-3331054.html#.VRqzFm-yol0.email