Statlige innkjøp i rundkjøringen

Tema Inventura i media

Emne Uttalelser

E24 skriver en artikkel den 6 oktober om en ny reform som lanseres i statsbudsjettet. Reformen skal gjøre statens innkjøp enklere og mer effektivt. Inventura er Nordens største innkjøpsfaglige konsulenthus og partner Harald Alfsen presenterer her sine synspunkter.

Tidligere hadde vi Statskjøp, som foretok felleskjøp på vegne av departementene. Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) mente i 2002 at statlige innkjøp i prinsippet er et desentralisert ansvar, dvs at den enkelte virksomhet skal være direkte ansvarlig for egen innkjøpsvirksomhet. En for stor sentralisering av innkjøpene medførte etter hans mening også en fare for at staten kunne utøve en innkjøpsmakt som reduserer konkurranse og effektivitet. Statskjøp ble derfor lagt ned fra 01.01.2003.

Siden har ansvaret tilhørt de statlige enhetene (som det finnes flere hundre av gitt alle avdelinger/enheter med egen fullmakter). Når nå Regjeringen snur 180 grader i rundkjøringen, og igjen sentraliserer de statlige innkjøpene, er det etter min oppfatning et uttrykk for at (1) desentraliseringen ikke har vært optimal og (2) at Regjeringen tenker at sentralisering vil redusere kostnadene med innkjøp.

Generelt viser vår erfaring med strategisk arbeid hos offentlige virksomheter at det ikke finnes èn optimal måte å organisere seg på når det gjelder offentlige innkjøp. Hvor mye man kjøper fra hvilke leverandører, hvem internt som skal ha hvilke budsjett- og innkjøpsfullmakter, hvilke rutiner som skal følges og hvilken kompetanse man skal ha, vil variere.
Sentralisering kan være fornuftig, og gi store besparelser. Spesielt på standardiserte varer og tjenester der staten ikke blir en for dominerende kjøper (som svekker konkurransen over tid).

Mer spesialtilpasset innkjøp hos den enkelte enhet vil derimot kreve at enheten bruker tid på å engasjere seg ved det enkelte innkjøp.

Artikkelen som kommenteres kan leses i sin helhet her http://e24.no/naeringsliv/statsbudsjettet-2016/samler-statens-innkjoep-milliarder-aa-hente/23537367