Frokostseminar

Steder Swecos kontor i Fantoftveien 14P - ved bybanestopp

Tidspunkt 24.11.2016 kl. 08:30

Tema Store Samfunnsbyggende prosjekt - Kritisk suksessfaktor

Pris Gratis

Kritisk suksessfaktor er kontrakts- og gjennomføringsstrategi ved utbygging av samferdsel og offentlig infrastruktur. 

Tilgjengelig leverandørmarked, kvalitets- og prispress er utfordringer for store samfunnsbyggende prosjekt. Kontrakts - og gjennomføringsstrategien er avgjørende for både byggherre og entreprenør. Byggherren ønsker et prosjekt med god konkurranse i et kompetent marked som kan levere kvalitet til riktig kost og tid. 

Entreprenørene, utstyrsleverandørene og rådgivere ønsker på sin side å forstå hvordan de kan lever optimale tilbud og organisere seg på en slik måte at prosjektene blir lønnsomme. 

Vi ser nye kontrakts- og samarbeidsformer mellom ulike aktører og et økende innslag av utenlandske aktører. Hvordan tenker de store toneangivende byggherrene rundt dette temaet og hvilke erfaringer har de gjort så langt? 

Program 
07:45 - 08:15 Registrering og frokost 
08:15 - 09:00 Ny terminal på Flesland - valg av kontraktstrategi med påfølgende resultat

09:00 - 09:15 Pause

09:15 - 10:00 Jernbaneverket - Utbyggingsprosjekter vest. Kontraktstrategier ifm. utbygging av Bergensbanen - utfordringer, muligheter og erfaringer så langt

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:00 Statens vegvesen: Kontrakt- og gjennomføringsstrategier store pågående og planlagte prosjekter på E39 og E16,- Utfordringer og erfaringer

Et stjernespekket galleri med foredragsholdere: 
Harald Alfsen - Partner/jurist i Inventura
Tom Quarsten - Prosjektdirektør Sweco Norge AS
Kjartan Hove - Avdelingsdirektør prosjektavdelingen i Statens Vegvesen region vest. 
Stian Ekornaas - Leder for strategi og kontrakt ved Jernbaneverket.  

For påmelding send mail til siren.omenaas@sweco.no

Dersom du har ytterligere spørsmål ta kontakt med Arne Sivertsen i Inventura

Vel møtt!