Anskaffelsesdagen i Bergen 2017

Steder Bergen

Tidspunkt 16.03.2017 kl. 09:30

Tema Anskaffelsesdagen Bergen 2017

16. mars 2017 går startskuddet for den årlige Anskaffelsesdagen. Konferansen i 2017 er den første i rekken og arrangeres grunnet stor etterspørsel etter seminarer med en mer praktisk tilnærming til vanskelige temaer innen anskaffelsesretten. Konferansen retter seg både mot innkjøpere og tilbudsgivere, og tar sikte på å være en sentral møteplass hvor ulike parter i en innkjøpsprosess kan drøfte sine erfaringer og utfordringer. Konferansen arrangeres i regi av NIMA, Inventura og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Temaer som omhandles er bl.a.:

• Påvirkning av innkjøpere – grensen mellom ulovlig og lovlig påvirkning
• Difis nasjonale innkjøpstrategi i offentlig sektor
• Oppdatering på innkjøpsfag fra høyskolesektoren
• Bergen kommunes tilpasning til nye terskelverdier
• Kontraktstrategi: Avinors kontraktsstrategi for utbygging av ny terminal Flesland
• Forhandlingstrategi

Tid: 16. mars 2017 
Konferanse: Kl. 09:30 – 16:00, mingling med tapas kl. 16:00 – 19:00
Sted: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen

For spørsmål, ta kontakt med:

Trine Lise Fromreide, Simonsen Vogt Wiig, M 989 04 837, tlf@svw.no
Harald Alfsen, Inventura, M 982 69 130, harald.alfsen@inventura.no
Bjørn Erik Linde, NIMA, M 997 16 683, bjorn.erik.linde@skyss.no

Påmelding og ytterligere informasjon finner du her