Offentlige anskaffelser er vår kjernekompetanse

Gjennom effektiv ressursbruk bidrar offentlige anskaffelser til et bedre samfunn. For å lykkes må innkjøpsfunksjonen ledes, organiseres og styres slik at gevinstene synliggjøres.

Inventura tilbyr kompetanse og tjenester som sikrer kvalitet i prosessene - og at alle regler blir fulgt. Vi holder kurs om endringene i regelverket, les mer om det her

Vi bistår offentlig sektor med forenkling og effektivisering for å skape grunnlag for bedre tjenester. Offentlig sektor er mangeartet, og vi har tjenester som er tilpasset de ulike delene av sektoren.

Vi leverer et bredt spekter av tjenester:

- Strategiske allianser for å sikre effektiv gjennomføring av store investeringsprosjekter

- Forbedrings- og effektiviseringsprosjekter på virksomhetsnivå

- Bistand til operativ gjennomføring av anskaffelser (strategiske/ikke- strategiske)

- Kurs og kompetanseprogram

- Innkjøpspiloten


- Analyse og benchmarking

Vi har et bredt fagmiljø med høyt motiverte medarbeidere som til enhver tid er klare til å dele og bruke sin kompetanse og erfaring i godt samspill med våre kunder.

Vi har kun én agenda: Å skape resultater for din virksomhet, i et godt og tillitsfullt samarbeid med.