Vi kan effektiv drift

Inventura hjelper kunder med å realisere store produktivitetsforbedringer innen Facilities Management og eiendomsforvaltning.

Facilities Management (FM/fasilitetsstyring), er en flerfaglig og målrettet optimalisering av en virksomhets:
• fysiske arbeidsplass
• organisasjon, arbeids- og bedriftskultur
• drift av eiendom (vedlikehold, utvikling, service, tjenester)
• HMS

Tverrfaglig kompetansegruppe
Gjennom en rekke oppdrag innen eiendomsdrift har Inventura bygget opp en tverrfaglig kompetansegruppe med strategisk og operative erfaringer innenfor offentlig og privat sektor.

Våre medarbeidere har god forretningsforståelse for kundens eiendomsrelaterte utfordringer. I tillegg til klassiske FM-tjenester som drift og vedlikehold, sikkerhet, renhold og kantine, omfatter det også prosessoptimalisering, organisasjonsendringer, rom- og funksjonsprogrammering, samt bistand til implementering av endringsprosesser.

Inventura Tools
Vi har bygget opp en egen gjennomføringsmodell med Inventura Tools som sikrer at vi utfører anskaffelsesprosesser effektivt, med høy kvalitet og med sterk fokus på kostnadsreduksjoner.

Verktøyet legger til rette for fokus på:
• prosesser
• overordnet leverandørmarkedsstrategi
• behovsverifikasjon
• tid- og kostnadsstyring
• stadig utvikling
• ytelsesforbedring
• kvalitetskontroll

Vår målsetning for oppdragsgiver er verdioptimalisering kombinert med høy kvalitet.

Målbare gevinster
Blant våre oppdragsgivere er oljeselskaper (on- og offshore), eiendomsbesittere og driftsselskaper innen privat og offentlig sektor, samt store aktører innen media, kommunikasjon, forsikring og bank.

For samtlige av våre gjennomførte oppdrag kan vi dokumentere store årlige effektiviseringsgevinster, som for kunden er direkte målbare på bunnlinjen.