Spisskompetanse innen IKT

Skreddersydd kompetanse for anskaffelse og innføring av IKT i alle markedssegmenter.

Våre oppdragsgivere innen fagfeltet IKT er store og mellomstore bedrifter i privat og offentlig sektor. Inventura rekrutterer stadig medarbeidere med tung kompetanse knyttet til dette fagområdet.

Unik kunnskap på gjennomføring
Våre ledere og medarbeidere initierer, planlegger og gjennomfører store og små prosjekter og programmer. Vi arbeider med alle typer IKT-anskaffelser og innføring av nye løsninger, både i privat og offentlig sektor.

Metodikk og verktøy for å sikre kvalitet i alle leveranser
Anskaffelse og innføring av IKT-løsninger er kompliserte prosesser, og vi skreddersyr derfor kompetanse på vegne av våre oppdragsgivere.

Alle våre IKT-leveranser er basert på veldokumentert metodikk og en rekke nyttige verktøy; både for generell prosjektledelse og omstilling, men også mer spesifikke verktøy innen kravfangst, anskaffelser og anskaffelsesstrategi, samt innføring og oppfølging av ulike IKT-produkter og tjenester.

Inventura kan bidra til å realisere innkjøpsgevinster gjennom:

  • Markeds- og leverandøranalyser
  • GAP-analyser
  • Innkjøpsprogrammer
  • Fasilitering av tverrfaglige innkjøpsteam (kategoriteam)
  • Reforhandlingsprogrammer
  • Leverandørutviklingsprogrammer
  • Kompetanseprogrammer
  • Operativ bistand