OPS og samspill

OPS og samspill åpner for innovasjon og effektivisering ved at det tidlig kan velges løsninger som gir besparelser på sikt, både i utforming av bygget/anlegget, drift og vedlikehold, samt på logistikk og gjennomføring. Lave livssykluskostnader gir gevinst for både oppdragsgiver og leverandør.

OPS er en alternativ gjennomføringsmodell til de mer tradisjonelle entrepriseformene utførelsesentreprise og totalentreprise. Det etableres en livsløpsavtale hvor det private OPS-selskapet har byggherrerollen, utfører prosjektering og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og vedlikehold i en definert periode, og det offentlige leier bygget eller anlegget i en gitt periode.

Samspill er, på samme måte som OPS, også en alternativ gjennomføringsmodell. Samspillsentreprenøren inviteres inn i tidligfasen av prosjektet og det etableres en insentivstruktur med målpris. Ved tidlig samspill starter samarbeidet i skisseprosjekt, eller samspillsentreprenør kontraheres mellom skisse- og forprosjekt fasen.

Inventura har bistått i en rekke OPS- og samspillsprosjekter. Flere av våre rådgivere har verdifull erfaring ved at de har vært ansatte i offentlige og private virksomheter med ansvar for OPS-/samspillsprosjekter både før, under og etter gjennomføringen. Det skaper en helt unik forståelse for hvordan lykkes med OPS og samspill.