Om Inventura

Inventura er Nordens største konsulenthus innen innkjøp- og kostnadsstyring. Vi leverer rådgivningstjenester og operativ bistand knyttet til innkjøp, kostnadsstyring og utvikling av leverandørrelasjoner.

Vi samarbeider både med private og offentlige bedrifter - innen et bredt spekter av bransjer. I tillegg til dette leverer vi skreddersydde kurs og opplæringsprogrammer til både privat og offentlig sektor.

Inventura har høyt utdannende medarbeidere med bred praktisk erfaring, og tjenester og produkter som gir våre kunder totale og skreddersydde løsninger. Dette innebærer blant annet utvikling av innkjøps- og leverandørstrategier, gjennomføring av analyser, innkjøpsprogrammer og konkurranser, operativ innkjøpsbistand, utvikling og gjennomføring av kompetanseprogram, og endringsledelse.

Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem.

Inventura har i dag ca. 75 konsulenter fordelt på to kontorer. Selskapet er i hovedsak eid av nåværende og tidlige ansatte.

Selskapet har vokst raskt siden oppstarten, og har ambisjoner om fortsatt vekst, både geografisk og omsetningsmessig.

Inventuras vekst gir oss rom for utvikling av dybdekompetanse innenfor våre fagområder generelt og innenfor prioriterte markedsområder spesielt.

• Vi tilbyr faglig lederskap koblet mot spesifikk bransjeerfaring.

• Vi rekrutterer de beste hodene og videreutvikler dem i et inspirerende miljø.

• Vi videreutvikler og effektiviserer våre verktøy og øker vår produktivitet. Kundene kan forvente innovative råd, trygge og kvalitetssikrede prosesser som møter ISO standard og ikke minst: gode prosesser og resultater.


Gjennom organisk vekst, oppkjøp eller strategiske allianser skal vi tilby våre kunder en omfattende og komplett bistand for å styrke kundens kommersielle relasjoner og en bedre bunnlinje.

Men uansett hvor store vi blir vil vi aldri glemme hvor vi kommer fra eller hvem vi er. Vi er et uavhengig konsulenthus og våre kunder skal oppleve at vi tar våre verdier på alvor:

Vi er rause, nytenkende og handlekraftige i alt vi gjør!

undefined undefined undefined   undefined