Vår kvalitetsgaranti

Bedre innkjøp garantert!

Inventura er anerkjent for å skape resultater. Vår kvalitetsgaranti forsikrer kunden om at vi holder fokus på resultater i alle våre prosjekter:

  • Vi skal levere avtalte resultater. Oppdrag skal gjennomføres på en profesjonell og effektiv måte og leveres til avtalt tid.
  • Våre kjerneverdier – samarbeid, ærlighet, fokus og engasjement – skal være synlig i alle oppdrag vi utfører.
  • Vi skal ikke påta oss oppdrag vi ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre, eller videreføre prosjekter som ikke gir de ønskede resultater for kundene våre.
  • Vi garanterer at vi vil gjøre vårt ytterste for å løse et oppdrag på best mulig måte og at vi vil benytte erfarne og kvalifiserte medarbeidere.
  • Vi garanterer at oppdragsgiver vil bli fornøyd med oppdraget.