Åshild Eikenes Sjøli

Åshild Eikenes Sjøli

Partner

419 09 939

Åshild Eikenes Sjøli er partner og en av våre fremste eksperter på offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Hun leder markedsområdet Bygg og Eiendom Oslo og bistår offentlige og private kunder med strategisk og operativ innkjøpsbistand. I tillegg er hun en del av Inventuras juridiske fagenhet hvor hun bidrar til kvalitetssikring av vårt juridiske arbeid.

Åshild har ledet diverse komplekse anskaffelsesprosesser og har særlig kunnskap om alternative gjennomføringsmodeller som OPS og samspill, i tillegg til tradisjonelle gjennomføringsmodeller innenfor bygg, anlegg og eiendom. Hun har også omfattende IKT-kompetanse og er spesialisert på arbeidsrett og generell forvaltningsrett. Hun har bistått med utarbeidelse av kontrakstmodeller til bruk i diverse nyskapende prosjekter, samt ledet utarbeidelse av kontraktsstrategier i ulike komplekse anskaffelser. Åshild er sertifisert prosjektleder i Prinze2.

Sjøli er jurist og har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Oslo kommune, samt advokatfullmektig ved flere advokatkontorer.

Som person er Åshild positivt og omsorgsfull, med høy arbeidskapasitet. Åshild elsker jobben sin, familien sin, hunden sin og kaffemaskinen sin. Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.