Carina Wimann Ingebretsen

Carina Wimann Ingebretsen

Seniorrådgiver

936 68 204

Carina er  rådgiver og jobber både med operative og strategiske anskaffelser, samt innkjøpsanalyser innen offentlig og privat sektor. Hun har vært innom et bredt spekter av bransjer, som blant annet bygg og anlegg med vekt på samspillsentrepriser. I tillegg er hun en del av Inventuras Bank og Forsikringsteam.

Videre har Ingebretsen, sammen med Gerd Andersen, bistått GjensidigeStiftelsen med operativt og strategisk innkjøp av 12 brannbiler, 24 fremskutte enheter og én dykkerbil til en samlet verdi av ca. 190 millioner kroner som en del av prosjektet «Det Store Brannløftet». Bilene skal gis som gave til ulike brannvesen i Norge. «Det Store Brannløftet» har hatt som mål å utvikle «fremtidens brannbil». Ingebretsen og Andersen har bidratt til å sikre en transparent prosess med vekt på likebehandling av leverandører og god innkjøpsfaglig kompetanse for å sikre et godt og innovativt produkt, samtidig som å ivareta markedet for brannbiler og fremskutte enheter. 

Ingebretsen er utdannet  ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og en mastergrad i strategi og ledelse med en støtteprofil i supply chain management fra Handelshögskolan i Göteborg. Carina er sertifisert prosjektleder i Prinze2.

Carinas styrker er at hun liker å jobbe strukturert og oversiktlig. Hun er detaljorientert, og har et genuint ønske om å ivareta kunden på best mulig måte.