Vi søker marinbiologer/fiskerikandidater

Erfarne Marinbiologer / fiskerikandidater med kommersiell teft!

 

Du blir en viktig del av vår satsing og videre utvikling av vår faglige autoritet. Dine innovative egenskaper og nysgjerrighet hvor du ser muligheter der andre ser problemer og forenklinger av komplekse utfordringer kommer til nytte hos oss og for våre kunder. 
Du har minimum 3-5 års operativ erfaring fra driftsorganisasjoner, forsknings- eller konsulentmiljø og har god innsikt i bruk av digitale verktøy. Faglig har du en master i marin biologi eller annen sammensatt tverrfaglig utdannelse på masternivå hvor marine problemstillinger står sentralt.

Inventura har et godt arbeidsmiljø og vi ansetter utelukkende ressurser som bidrar til å videreutvikle dette både faglig og sosialt.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat om du ønsker mer informasjon før du søker. Kontaktpersoner er Knut Senstad (951 71 617) knut.senstad@inventura.no eller Hans Kristian Skjold (915 74 836). Søknader behandles fortløpende.

Inventura AS utvikler og leverer beslutningsstøttesystemer for produksjonsoptimalisering som gir oppdrettere høyere produktivitet og bedre yield, bedre fiskevelferd gjennom valg av optimale behandlingsløsninger og redusert fotavtrykk på miljøet. Vårt kompetansemiljø er tverrfaglig og dekker biologi, økonomi, ingeniør, IT, juridisk og øvrige samfunns- og naturvitenskapelige fagfelt. Vi betjener internasjonale farmasiselskap, store og mellomstore oppdrettsselskap samt utviklingsselskap for ny oppdrettsteknologi. Vi digitaliserer og effektiviserer beslutningsprosesser for våre kunder og forbedrer deres inntjening.

For ytterligere opplysninger og for å sende søknad trykk her