Visjon og verdier

Vår visjon er at Inventura skal være et attraktivt, internasjonalt konsulenthus.

Vår visjon og våre verdier er særdeles viktig for oss. Vi jobber målrettet for å nå de målene vi har satt oss og verdiene våre skal alltid være en del av "Inventuradrakten" enten det er i kontakt med kundene våre, eller det er oss kollegaer i mellom.

Hvem vi er i "inventuradrakten" er av avgjørende betydning for opplevelsen til våre kunder. Våre verdier er et viktig virkemiddel for dette.

Handlekraftig: En god plan er viktig, men det er det å sette den ut i livet som viser handlekraft. Vi evner både å lage planen og sette den ut i livet for dere. Vi er proaktive, griper muligheter og tar initiativ til å løse utfordringer. Vi viser utholdenhet, og trår alltid til når det er behov.

Nytenkende: I mange tilfeller er hjulet allerede funnet opp og det er det som er riktig å bruke. Noen ganger krever løsningen at vi benytter oss av det som allerede eksisterer, men i en litt annerledes løsning. Og noen ganger krever situasjonen at vi tenker helt nytt. Vi liker, evner og utfører alle de tre alternativene. Verden står definitivt ikke stille og vi beveger oss i takt med verden, aller helst litt foran.  

Raus: Vi mennesker har en tendens til å prestere aller, aller best når vi føler oss vel og godt ivaretatt. I Inventura tar vi høyde for dette hele tiden. Vi skal alle bidra til et godt arbeidsmiljø, og vi hjelper hverandre til måloppnåelse. Vi skal være ærlige og respektfulle overfor hverandre, våre kunder og våre omgivelser.