Spisskompetanse innen IKT

Skreddersydd kompetanse for anskaffelse og innføring av IKT i alle markedssegmenter.

Våre oppdragsgivere innen IKT-fagfeltet er store og mellomstore bedrifter i privat næringsliv og offentlig sektor. Inventura rekrutterer stadig medarbeidere med tung kompetanse knyttet til dette fagområdet.

Unik kunnskap på gjennomføring

Våre ledere og medarbeidere innenfor IKT initierer, planlegger og gjennomfører store og små prosjekter og programmer innen alle typer anskaffelser og innføring av IKT-løsninger. Både i privat og offentlig sektor.

Metodikk og verktøy for å sikre kvalitet i alle IKT-leveranser

Anskaffelse og innføring av IKT er kompliserte prosesser, og vi skreddersyr derfor kompetanse på vegne av våre oppdragsgivere. 

Alle våre IKT-leveranser er basert på en veldokumentert metodikk og en rekke nyttige verktøy; både for generell prosjektledelse og omstilling, men også mer spesifikke verktøy innen kravfangst, anskaffelser og anskaffelsesstrategi, innføring og oppfølging av ulike IKT-produkter og tjenester.

Inventura kan bidra til å realisere innkjøpsgevinster gjennom:

  • Markeds- og leverandøranalyser
  • GAP analyser
  • Innkjøpsprogrammer
  • Fasilitere tverrfaglige innkjøpsteam (kategoriteam)
  • Reforhandlingsprogrammer
  • Leverandørutviklingsprogrammer
  • Kompetanseprogrammer
  • Operativ bistand