Med restrukturering av forretningsmodellen har Malorama oppnådd økte marginer og dannet grunnlag for videre vekst

Tema Prosjekter innen det private

Emne Inventuraprosjekter

Malorama er en grossist som har vokst frem fra en mesterbedrift til en fullintegrert grossist og kjedevirksomhet som dekker både proffmarkedet og privatmarkedet.

- Interiørbransjen, som Malorama er en del av, er en bransje som er dominert av produsentene.  Grossister og kjeder har tradisjonelt vært nyttige vognmenn som har brakt varene frem til detaljist og forbruker. Sterke merkenavn dominerer på de største produktgruppene som maling. Produsentene ”eier” kundens lojalitet gjennom dyktig merkevarebygging, sier partner Hans Kristian Skjold i Inventura.

Tradisjonelt styrer produsentene også mye av aktivitetene, prioriteringene og fortjenesten i verdikjeden.

Malorama har tatt grep og restrukturert sin verdikjede.  I dette grepet flyttes også maktbalansen mellom produsent og kjede og med det også forhandlingsmakt.

- Som strategisk rådgiver har vi bidratt til å restrukturere Maloramas forretningsmodell for å kunne ta bedre kontroll over egen del av verdikjeden. Som et resultat av restruktureringen har Malorama økt sine marginer og lagt grunnlaget for en skalerbar forretningsmodell med stort vekstpotensial, sier Skjold.

Han tror det er mange grossister og kjeder innenfor retail som har et uforløst potensiale, spesielt om man sammenlikner med situasjonen innenfor dagligvare.

- Interiørbransjen er det vi kan kalle en umoden bransje om vi sammenligner med detaljhandel innenfor mat. Dette GAPet må tettes gjennom restrukturering og profesjonalisering av bransjen, sier han.